Print

IM246

Pengenalan
Program ini meliputi pelbagai aspek pengurusan rekod dan arkib dalam organisasi. Pelajar didedahkan dengan prinsip-prinsip dan teknik mengurus rekod aktif dan tidak aktif dan bahan-bahan arkib. Pelajar juga dilatih untuk pemeliharaan bahan-bahan arkib dan pengurusan rekod elektronik arkib. Program ini juga memberi penekanan kepada penggunaan dan aplikasi teknologi maklumat dalam sistem rekod bangunan. Program ini juga memberi tumpuan kepada pengurusan kategori rekod seperti pengurusan undang-undang, perubatan, kejuruteraan, perniagaan, manuskrip maklumat, Islam dan rekod seni bina yang berbeza. Program ini menawarkan peluang untuk mengkaji secara mendalam topik khusus berkaitan dengan rekod dan pengurusan arkib melalui subjek kajian bebas.

Syarat Kemasukan

Pelan Pengajian

SEMESTER 3

NO

COURSES

CREDIT UNIT

1.

CTU555 - MALAYSIAN HISTORY - P

2.0

2.

ELC500 - ENGLISH FOR ACADEMIC READING - P

2.0

3.

ENT530 - PRINCIPLES OF ENTREPRENEURSHIP - B

3.0

4.

IMR504 - CLASSIFICATION AND FILING SYSTEM - B

3.0

5.

IMR505 - PLANNING AND DESIGN OF RECORDS AND ARCHIVAL REPOSITORIES - B

3.0

6.

IMS455 - SUPPORT SERVICE AND MAINTENANCE FOR INFO. SYSTEMS - P

3.0

7.

IMS456 - BASIC WEB DESIGN AND CONTENT MANAGEMENT - P

3.0

8.

TMC401 - INTRODUCTORY MANDARIN (LEVEL I) - P

2.0

SEMESTER 4

NO

COURSES

CREDIT UNIT

1.

ELC590 - ENGLISH FOR ORAL PRESENTATIONS - P

2.0

2.

IMR552 - PRESERVATION OF ARCHIVAL MATERIALS - B

3.0

3.

IMR555 - DEVELOPMENT OF ELECTRONIC RECORDS SYSTEMS - B

3.0

4.

IMR556 - APPRAISAL AND DISPOSAL OF RECORDS - B

3.0

5.

IMS457 - MULTIMEDIA FOR INFORMATION PROFESSIONALS - P

3.0

6.

IMS506 - DATABASE APPLICATION FOR INFORMATION MANAGEMENT - P

3.0

7.

TMC451 - INTRODUCTORY MANDARIN (LEVEL II) - P

2.0

SEMESTER 5

NO

COURSES

CREDIT UNIT

1.

ELC650 - ENGLISH FOR PROFESSIONAL INTERACTION - P

2.0

2.

IMR604 - ORAL DOCUMENTATION - B

3.0

3.

IMR605 - ARCHIVAL ARRANGEMENT AND DESCRIPTION - B

3.0

4.

IMR606 - DIGITIZATION OF RECORDS AND ARCHIVES - B

3.0

5.

IMS552 - INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT - P

3.0

6.

IMS555 - DECISION THEORY - P

3.0

7.

TMC501 - INTRODUCTORY MANDARIN (LEVEL III) - P

2.0

SEMESTER 6

NO

COURSES

CREDIT UNIT

1.

EET699 - ENGLISH EXIT TEST - B

0.0

2.

IMC651 - EVALUATION OF INFORMATION SERVICES - B

3.0

3.

IMR655 - MANAGEMENT OF MEDICAL RECORDS - P

3.0

4.

IMR664 - ELECTRONIC RECORD KEEPING - B

3.0

5.

IMR665 - MANAGEMENT OF AUDIO VISUAL RECORDS & ARCHIVES - B

3.0

6.

IMS556 - INFORMATION SYSTEMS INTERACTION & CONSULTATION - P

3.0

7.

IMS657 - LEGAL AND ETHICAL ASPECTS OF INFORMATION SYSTEMS - P

3.0

SEMESTER 7

NO

COURSES

CREDIT UNIT

1.

IMC690 - INDUSTRIAL TRAINING - B

12.00

 

Tempoh Pengajian
Sepenuh masa: 2.5 tahun (Lepasan Diploma IM110)

Peluang Pekerjaan
Graduan mempunyai peluang untuk bekerja di perpustakaan dan pusat maklumat seperti berikut:
Pegawai Arkib
Pegawai Arkib Automasi
Pegawai Rekod
Pengurus Rekod
Kurator Manuskrip
Pengawal Dokumen
Penganalisis Dokumen
Perunding Rekod