Print


 

                                                                                   KOORDINATOR INOVASI 

                                                                          CIK SHARAZAD HARIS

 

1. Mengenalpasti dan menggalakkan penglibatan semua warga UiTM Cawangan Johor dalam rekacipta dan merangka program-program inovasi.

2. Memberi nasihat dan bimbingan ke arah membudayakan inovasi dalam kalangan pensyarah dan pelajar.

3. Melaksanakan kolaborasi dengan sektor awam, swasta dan industri untuk membantu mensasarkan produk inovasi UiTM Cawangan Johor.

4. Menyelaras aktiviti pertandingan, pameran, berkaitan inovasi demi kepentingan inovasi.

5. Mengendalikan seminar, bengkel, kursus, berkaitan inovasi demi kepentingan universiti.

6. Menyelaras peruntukan untuk pertandingan/persidangan/pameran berkaitan inovasi peringkat universiti/agensi luar.

7. Menyampai atau menyebarkan maklumat berkenaan pameran/pertandingan inovasi kepada warga kampus dan mengadakan bengkel yang berkaitan dengan inovasi seperti harta intelek dan sebagainya.

8. Mencari pasaran dan ruangan untuk pengkomersilan hasil produk UiTM Cawangan Johor.

9. Mewujudkan cara pelaksanaan pempatenan yang sistematik dan mudah diuruskan.

10. Mewujudkan pengkalan data bagi maklumat inovasi.

11. Memastikan semua aktiviti yang dirancang oleh unit berjaya dilaksanakan.

12. Memberi laporan dan maklum balas kepada Ketua Pengurusan Penyelidikan & Inovasi berkaitan pelaksanaan aktiviti inovasi.