SENARAI  JAWATANKUASA PENGURUSAN KUALITI (JPQ)  UiTM JOHOR 
                                                           Lantikan JPQ Januari 2014 - Disember 2016
Bil Jawatan Nama Jabatan
1 Pengerusi J/K Induk Kualiti Prof. Madya Dr. Azizan Abdullah Rektor
2 Wakil Pengurusan Prof. Madya Kamel Taufiq Abdul Ghani  Timbalan Rektor Akademik
3 Koordinator Pengurusan Kualiti   Nor Diana Abd Rahman Pensyarah Pengurusan Maklumat
4 Ketua Sistem Audit Siti Rahayu bt Sarman Pensyarah Perakaunan
5 Ketua Analisa Data Syamsul bin Samsudin  Pensyarah Kanan Kewangan
6 Pengerusi J/Kuasa Pematuhan Standard Musmailina bt Mustafa Kamal Pensyarah Perakaunan
7 Penyelaras ISO Norintan bt Wahab Pensyarah Undang-undang
8 Penyelaras Kualiti Akademik Aidarohani bt Samsudin Pensyarah Ekonomi
9 Penyelaras MQA Nazihah bt Omar Pensyarah Pengurusan Perniagaan
10 Penyelaras Dokumen Pengurusan Shaiful Anuar bin Sabu Penolong Pendaftar (Pentadbiran) 
11 Penyelaras Dokumen Akademik Norzarina bt Johari Pensyarah FSKM
12 Pengerusi Jawatankuasa Kecemerlangan  Nor Diana Abd Rahman Koordinator Unit Kualiti
13 Penyelaras AKNC Norhidayah bt Abdullah Pensyarah Perakaunan
14 Penyelaras KIK Muhammad Asyraf Wahi Anuar Pensyarah Pengurusan Maklumat
15 Penyelaras QE-5S Mawar Noor bt Abdullah Pustakawan
16 Penyelaras Pembangunan Minda & Kualiti Pelajar Wan Noradila bt Mohd Zain Pegawai Psikologi
17 Pengerusi Jawatankuasa Tadbir Urus Badrolhisham bin Abu Hassan Timbalan Pendaftar
18 Penyelaras Tindakan Pencegahan & Pembetulan  Ahmad Kamarulzaman bin Othman Pensyarah Kanan FSKM
19 Penyelaras Pengukuran Pengurusan Pelanggan Mohd Faizal Mohd Ramsi Pensyarah FPM
20 Penyelaras Latihan Pentadbiran Hussin bin Ab Mutalib Pegawai  Eksekutif Kanan
21 Penyelaras Latihan Akademik Dr. Rahimah bt Mohamed Yunos Pensyarah Perakaunan