Print

 

Permohonan kelulusan perolehan Peralatan IT, Alat Pandang Dengar, Automasi dan Komunikasi
bernilai RM 500,000.00 ke bawah perlu di kemukakan ke Jawatankuasa IT & Elektronik Negeri (JITEN)

permohonan boleh dikemukakan kepada

Pengerusi
Jawatankuasa IT Elektronik Negeri
UiTM Cawangan Johor
Kampus Segamat.


Sebarang pertanyaan sila berhubung dengan Urusetia JITEN (Encik Mohammad Ashraf bin Abu Bakar) di ext: 2379.

Disertakan dokumen-dokumen yang berkaitan sebagai panduan:

Bil NAMA BORANG
1. Carta Alir-Perolehan Peralatan IT dan Elektronik
2. Senarai Ahli Jawatankuasa
3. Borang Permohonan JITEN
4. Contoh Borang Spesifikasi