Secara umumnya, Akademi Pengajian Bahasa di UiTM Cawangan Johor (Kampus Segamat) menawarkan tiga kursus bahasa iaitu Bahasa Inggeris, Bahasa Arab dan Bahasa Mandarin. Bahasa Inggeris adalah subjek yang wajib diambil oleh setiap pelajar pra-diploma, diploma dan ijazah.


BAHASA INGGERIS
(untuk pelajar pra-diploma)

Semua pelajar pra-diploma akan mendaftar kursus ELC030: English for Pre-Diploma


BAHASA INGGERIS
(untuk pelajar diploma)

Bahagian 1: ELC 120/121 - Integrated Language Skills: Listening
Bahagian 2: ELC 150/151 - Integrated Language Skills: Reading
Bahagian 3: ELC 230/231 - Integrated Language Skills: Writing

Kesemua kursus di atas adalah diwajibkan kepada semua pelajar diploma kerana ia dapat membantu pelajar diploma untuk bersedia menghadapi peperiksaan MUET.


BAHASA INGGERIS
(untuk pelajar ijazah)

Bahagian 1: ELC 400 - Language Enrichment
Bahagian 2: ELC 450 - Report Writing
Bahagian 3: ELC 500 - English for Academic Reading


BAHASA KETIGA

Kursus bahasa ketiga yang ditawarkan di UiTM Cawangan Johor (Kampus Segamat) adalah Bahasa Arab dan Bahasa Mandarin. Pelajar diberi pilihan untuk mendaftar kursus bahasa ketiga yang mereka minati.

BAHASA KETIGA (untuk pelajar Diploma)

TAC 101: Foundation Arab Level 1
TAC 151: Foundation Arab Level 2

TMC 101: Foundation Mandarin Level 1
TMC 151: Foundation Mandarin Level 2

BAHASA KETIGA (untuk pelajar Ijazah)

TAC 401: Introductory Arabic Level 1
TAC 451: Introductory Arabic Level 2
TAC 501: Introductory Arabic Level 3

TMC 401: Introductory Mandarin Level 1
TMC 451: Introductory Mandarin Level 2
TMC 501: Introductory Mandarin Level 3