Visi

konvo74 slide1

Menjadi sebuah bahagian yang unggul dalam memberikan perkhidmatan dan usaha-usaha pembangunan pelajar.

 

header fb hep

 

Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) telah diwujudkan di Universiti Teknologi MARA Johor pada 1983 dengan matlamat untuk memberi bantuan dan perkhidmatan kepada pelajar UiTM Johor. Bahagian ini merupakan salah satu daripada bahagian terpenting dalam struktur organisasi Universiti Teknologi MARA Johor. Kepentingan Bahagian Hal Ehwal Pelajar ini semakin terserlah dengan kewujudan Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 (Pindaan 2012) atau dikenali sebagai Akta 174. Bahagian ini berteraskan konsep mesra pelajar yang menjadi amalan kakitangan Bahagian Hal Ehwal Pelajar.

Bahagian Hal Ehwal Pelajar
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
Cawangan Johor Kampus Segamat

KM12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Takzim
Tel : (+607) 935 2000
Faks : (+607) 935 2480