PENGENALAN

Telah ditubuhkan pada 1974 dan telah di pertanggungjawabkan untuk mengawasi keselamatan kampus dan warganya.Fungsi utama ialah untuk menguatkuasa undang-undang dan peraturan yang telah di tetapkan dan seterusnya menjaga nama baik Universiti.Unit ini terbahagi kepada 4 seksyen :-

1. Unit Trafik

2. Siasatan

3. Operasi

4. Pentadbiran/Logistik

 

TUGAS PEJABAT POLIS BANTUAN

1. Mengawasi Keselamatan Harta Benda

2. Mengawasi Disiplin Pelajar

3. Pencegahan Kebakaran

4. Kawalan Trafik

5. Penyiasatan

6. Kawalan cctv

7. Mengadakan Latihan

 

MISI

Mempertingkatkan dan berusaha secara profesional berteraskan ilmu dan peraturan bagi mewujudkan suasana kaampus yang aman melalui amalan mutu perkhidmatan yang cemerlang.

VISI

Menjadi sebuah organisasi yang profesional berteraskan perkhidmatan mesra dan berkualiti bagi menjamin keselamatan UiTM