Print

PENGENALAN

Latihan Praktik merupakan salah satu syarat wajib bagi semua pelajar Diploma Sains Komputer bagi memenuhi syarat penganugerahan Diploma Sains Komputer. Latihan Praktik yang perlu dilalui oleh para pelajar ini merupakan bentuk latihan kerja di organisasi atau industri tertentu diluar UiTM dalam bidang teknologi maklumat dalam jangka masa yang ditetapkan. Secara tidak langsung, iannya mendedahkan pelajar kepada persekitaran kerja sebanar serta mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar disamping mempraktikkan apa yang dipelajari di universiti dalam suasana yang lebih mencabar.

Objektif Latihan Praktik adalah:

Skop Latihan Praktik adalah:

 

Penyelaras :

safura new

Puan Safura Adeela Sukiman

No. Telefon (O): 07-9352198
No. Telefon (H): 0137582382
Email: safur185@uitm.edu.my