BAHAGIAN PENTADBIRAN

 

MIOR HISHAMUDDIN BIN ARIFFIN
Timbalan Pendaftar Kanan

Bahagian Pentadbiran
Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor                    
Kampus Segamat
KM12, Jalan Muar,
85009, Segamat,
Johor, Malaysia

 Emel : miorhisham@salam.uitm.edu.my
 No. Tel : 07-9352338
 No. Faks : 07-9352387

   
LATAR BELAKANG  

Bahagian Pentadbiran terbahagi kepada tiga (3) unit seperti berikut:-

1. Unit Pengurusan Sumber Manusia

2. Unit Pembangunan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am

3. Unit Pentadbiran Kenderaan

Bahagian Pentadbiran diketuai oleh seorang Timbalan Pendaftar dengan dibantu oleh seorang Penolong Pendaftar Kanan dan enam belas (16) orang staf Pelaksana serta lapan belas (18) orang Pemandu.