KETUA PUSAT PENGAJIAN (ACIS ) & KETUA BAHAGIAN HAL EHWAL ISLAM (ACIS)

mohd zainodin mustaffa 

MOHD ZAINODIN BIN MUSTAFFA
Ketua Pusat Pengajian (ACIS)
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
KM 12, Jalan Muar
85009 Segamat
Johor, Malaysia
Email : mohdz334@johor.uitm.edu.my
Phone No : 07-9352345
Fax No : 07-9352299

 

 rafiuddin

 

RAFIUDDIN BIN MOHD YUSOF
Ketua Bahagian Hal Ehwal Islam (ACIS)
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
KM12, Jalan Muar
85009 Segamat
Johor, Malaysia
Email: rafiu6432@johor.uitm.edu.my
Phone No : 07-9352049
Fax No : 07-9352299