CIK SITI NORDIYANA BINTI ISAHAK

KOORDINATOR MASMED

  1. Melapor terus kepada Timbalan Rektor (Penyelidikan, Jaringan Industri & Alumni) UiTM Cawangan Johor.
  2. Menyelaras hal-hal tuntutan perjalanan dan honorarium penceramah yang berkaitan dengan kursus keusahawanan di kampus cawangan.
  3. Menyelaras penyediaan, perjalanan dan penilaian kursus keusahawanan dengan pihak yang berkaitan.
  4. Menyediakan laporan lengkap program selepas mengadakan aktiviti keusahawanan di kampus cawangan untuk dihantar kepada pihak Hal Ehwal Pelajar.
  5. Menyelaras aktiviti kelab atau persatuan pelajar seperti Kelab Usahawan, My-Agrosis, Enactus dan Siswa Bistari di kampus cawangan.
  6. Menyumbang 'input' dalam artikel/ berita/rencana kepada Direktori Usahawan yang akan diterbitkan.
  7. Memastikan semua aktiviti keusahawanan yang dirancang oleh unit berjaya dilaksanakan.
  8. Melaksanakan lain-lain tugas yang diarahkan oleh Timbalan Rektor (Penyelidikan, Jaringan Industri & Alunni) UiTM Cawangan Johor.