MENGENAI KAMI :

Operasi Pejabat Bendahari di sokong oleh 6 unit utama iaitu:

UNIT PENGURUSAN

     - Penyediaan Belanja Mengurus
     - Penyediaan Agihan Belanjawan
     - Penyediaan dan Penjanaan Bil Kepada Penyewa
     - Pemantauan Kutipan Hasil
     - Penerimaan (Kutipan Harian)
     - Pengurusan Hasil Pelajar
     - Bayaran Kepada Pembekal/Staf/Pelajar (Kumpulan Wang Pengurusan)
     - Permohonan Imbuhan
     - Bayaran Kepada Pelajar
     - Bayaran Tuntutan Elaun Staf
     - Pendahuluan Pelbagai Staf
     - Pendahuluan Tuntutan Perjalanan
     - Pelarasan Pendahuluan
     - Menyediakan Laporan Bayaran dan Laporan ISO
     - Sekretariat Kumpulan Wang pendapatan (KA)