Visi

Mempelbagaikan kursus profesional dan separa profesional yang berorientasikan Islam dengan kerjasama fakulti dan agensi berkaitan.

 

Menggiat dan menyuburkan budaya keintelektualan melalui kegiatan akademik dan pelbagai aktiviti.

 

Mempertingkatkan kesarjanaan dan penyelidikan dengan mengadakan program-program akademik yang berorientasikan Islam.

 

Misi

ACIS berkeyakinan bahawa setiap insan memerlukan nilai-nilai murni sebagai unsur kesempurnaan melalui pendidikan bersepadu demi kecemerlangan hidup.