OBJEKTIF

Membentuk menambahbaik dan mengurus kemudahan teknologi maklumat bersesuaian dengan keperluan pelajar, pendidikan dan pentadbir di UiTM Johor.