Visi
Menjadi sebuah unit yang unggul dalam memberikan perkhidmatan dan usaha-usaha pembangunan pelajar{/tab}

Misi
Melahirkan graduan yang berperibadi murni, global, kreatif, berketrampilan, mempunyai jati diri, patriotik, bertanggungjawab, bertaqwa dan berdaya saing


Piagam pelanggan
Kami staf kolej kediaman dengan ini berjanji akan:
Meluluskan permohonan pelajar yang berdaftar dan layak untuk menginap di kolej kediaman mengikut kapasiti semasa
Memastikan makanan yang dijual mematuhi piawian yang ditetapkan UiTM
Menawarkan kepelbagaian program pembangunan pelajar kepada semua pelajar yang menginap di kolej
Memastikan penghuni yang tinggal di kolej selamat selaras dengan Dasar dan Objektif Keselamatan UiTM
Mempertingkatkan penggunaan kemudahan di kolej untuk manfaat kepada semua pelajar yang menginap di kolej
Memastikan persekitaran kolej kediaman sesuai untuk penginapan dan pembelajaran selaras dengan Dasar Persekitaran UiTM


Mempertingkatkan kecekapan perkhidmatan pentadbiran di kolej: -

1. Melayani urusan di kaunter pejabat tidak melebihi 5 minit
2. Meluluskan permohonan pinjaman peralatan yang lengkap dalam tempoh 1 hingga 24 jam (waktu bekerja)
3. Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan rasmi dalam masa 1 hingga 24 jam (waktu bekerja)
4. Memberi maklum balas terhadap aduan/komen/cadangan dalam tempoh 1 hingga 5 hari bekerja