p>{ytab}

{tab title=Objektif}

  • Memastikan bahawa peratusan kelulusan pelajar bagi setiap kod undang-undang mencapai sekurang-kurangnya 75%
  • Memastikan secara purata semua pensyarah di Jabatan Undang-Undang terlibat dalam aktiviti penulisan atau kegiatan akademik pada setiap tahun.
  • Memastikan setiap pensyarah undang-undang menghadiri jam latihan sekurang-kurangnya 45 jam latihan setahun.

{/tab}

{tab title=Misi}

1. Mengadakan program untuk melahirkan bumiputera professional yang cemerlang, berdaya saing,
global dan beretika melalui proses pembelajaran dan pengajaran yang berkesan serta bermutu
tinggi.
2. Memastikan staf akademik berkelayakan, berpengalaman dan berkaliber.
3. Mewujudkan pelbagai Pusat Pengkhususan dan Kepakaran bidang Undang-Undang.
4. Meningkatkan kegiatan penyelidikan, penulisan dan penerbitan untuk memperkayakan ilmu
professional.
{/tab}

{tab title=Visi}

Menjadi jabatan yang unggul, cemerlang dan bertaraf dunia di dalam menerajui pendidikan, latihan serta penyelidikan dalam bidang undang-undang.

{/tab}

{tab title=Piagam Pelanggan}

  1. Menggunakan segala ilmu dan kepakaran yang ada untuk membimbing pelajar bagi mencapai kecemerlangan dalam kursus undang-undang yang berkaitan.
  2. Membantu seluruh warga UiTM Johor dengan memberi khidmat nasihat undang-undang mengikut bidang kepakaran masing-masing.

{/tab}

{/ytab}