Print
 
Senarai Borang Muat Turun
Nama Borang
PELAJAR
Borang Aduan Masalah Pendaftaran Kursus
Borang Permohonan Silibus
Borang Aktiviti TAPA
Borang Gunapakai Data Fail Peribadi Pelajar Lama - DIP
Borang Gunapakai Data Fail Peribadi Pelajar Lama - ISM
Borang Menarik Diri Dari UiTM
Borang Pendaftaran Kursus Untuk Lebih Jam Kredit
Borang Pengesahan Pelajar
Borang Pengesahan Tamat Pengajian
Borang Penyelidikan Pelajar
Borang Permohonan Cuti Khas
Borang Permohonan Penangguhan Bayaran Yuran Pengajian
Borang Perubahan Peribadi Pelajar
Borang Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP)
Borang Tamat -Diberhentikan Pengajian
Laporan TAPA
Borang Maklumat Pelajar Baru
Borang Maklumat Pelajar Lama
Borang Mohon Gantian/Tangguh Kuliah
Borang Pendaftaran Pelajar Baru
Borang Pengecualian Kuliah
Borang Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan (RSS)
Borang Pendaftaran Calon MUET
PENSYARAH
Borang Pensyarah Sambilan
Borang Permohonan Pembantu Pengawas Peperiksaan
Borang Pengesahan Peringatan Lisan
Borang Permohonan Pertukaran Pengawas Peperiksaan
Borang Laporan Tidak Hadir Kuliah
Borang Tangguh Kuliah
Borang Pengakuan Staf
Borang Penyerahan Kertas Soalan
Borang Aktiviti TAPA
Borang Maklumbalas Lawatan Akademik
Borang Alumni UiTM Johor
Borang Mengubah Destini Anak Bangsa
Borang Pra Graduan UiTM Johor
Carta Alir Kes Tatatertib Akademik Pelajar
Carta Alir Permohonan Penangguhan Yuran Pengajian
Carta Alir Pra Graduan
Polisi & Kod Amalan Pengajaran & Pembelajaran