Semua borang boleh diedit dan dicetak terus tanpa disimpan terlebih dahulu.

Bil NAMA BORANG
1. Borang Pinjaman Peralatan Komputer
2. Borang Lewat Hadir Kedatangan
3. Borang Kebenaran Membawa Keluar Barang UiTM