Pembelian Komputer Geran UiTM Terkini.

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Adalah dimaklumkan mulai 15 Januari 2018, semua permohonan pembelian Komputer Peribadi/Komputer Riba dan Tablet secara geran perlu melalui Sistem Universiti IT Service (UNITS) di https://units.uitm.edu.my/.

Sebarang pertanyaan sila berhubung dengan Unit Sokongan Teknikal, Bahagian Operasi ICT Jabatan Infostruktur PPII di talian 03-55437936 dan 03-55442169 / 2613/2602 atau emel di sewaan_komputer@uitm.edu.my.

Disertakan carta alir dan pekeliling berkaitan:

 

Bil NAMA BORANG
1. Pekeliling Naib Censelor 02/2014 - Pekeliling Pembelian Komputer Riba Secara Geran
2. Pekeliling ICT Bilangan 01/2017 - Pekeliling Pembelian Perkakasan ICT Secara Geran
3. Carta Alir
4. https://units.uitm.edu.my/
5. FAQ - Pembelian Perkakasan ICT Secara Geran