PIAGAM PELANGGAN Bahagian Hal Ehwal Islam (ACIS)

 

Kami bertanggungjawab untuk menganjur dan memberi perkhidmatan bagi memenuhi keperluan kerohanian kepada pelajar dan staf, Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor.

Kami beriltizam memberi perkhidmatan yang cekap dan berkesan mengikut jangkamasa yang dijanjikan seperti berikut:

 
JENIS PERKHIDMATANTEMPOH

(Hari bekerja)

Perkhidmatan bimbingan dan nasihat pelajar / staf

1. Individu

2. Berkelompok

30 minit - 1 jam / sesi
Program Pembangunan Pelajar
1. Mengendalikan program pemantapan diri
2. Mengendalikan program bersama persatuan/kolej
3. Menguruskan pengendalian majlis ilmu pelajar
4. Menguruskan majlis ilmu untuk staf

 

8 kali setahun
2 kali sebulan
3 kali seminggu
2 kali sebulan

Ko-kurikulum
1. Urusan perjalanan kelas ko-kurikulum
2. Urusan ujian ko-kurikulum kerohanian
3. Urusan pemarkahan ujian ko-kurikulum
4. Urusan keputusan ko-kurikulum
Setiap semester
Penerbitan
1. Urusan penentuan / pemilihan tajuk
2. Urusan menaip / menyunting
3. Urusan mencetak / mengedar
Setiap 2 bulan
Pengurusan dan pengendalian Masjid As-Syakirin
1. Urusan pengendalian solat
2. Pengendalian aktiviti-aktiviti
3. Penyeliaan peralatan & kebersihan masjid
Setiap hari
Pengurusan permohonan zakat pelajar 2 kali setahun
Layanan mesra di kaunter 5 minit
Deringan telefon 3 deringan