Subjek ACIS}

 

SILA KLIK UNTUK INFO

BIL

KOD

NAMA KOD

KURSUS/ PERINGKAT PENGAJIAN/  BAHAGIAN

 

 

CATATAN

PRA

DIPLOMA

DIPLOMA

IJAZAH

1.

CTU001

Penghantar Pembangunan Insan

01

 

 

 

2.

CTU002

Penghantar Etika Sosial

01

 

 

Pelajar Bukan Islam Sahaja

3.

CTU101

Prinsip-Prinsip Asas Islam

 

01 –

Semua Fakulti

 

 

4.

IDA102

Manusia dan Agama

 

01-

Semua Fakulti

 

Pelajar Bukan Islam Sahaja

5.

CTU151

Pemikiran dan Tamadun Islam

 

02 -

Semua Fakulti

 

 

6.

IDA152

Islam dan Peradaban

 

02 -

Semua Fakulti

 

Pelajar Bukan Islam Sahaja

7.

CTU211

Sains dan Tekonologi Islam

 

03 – Sains Komputer dan Pengajian Kuantitatif

 

 

8.

CTU231

Asas Perakaunan Islam

 

03 -Perakaunan

 

 

9.

CTU241

Asas Ekonomi Islam

 

03 -Pengurusan Perniagaan, Pengajian Bank dan Analisa Pelaburan

 

 

10.

CTU264

Pengurusan Maklumat Islam

 

03 -Pengurusan Maklumat

 

 

11.

IDA202

Kemasyarakatan dan Kenegaraaan Islam

 

03 – Semua Fakulti

 

Pelajar Bukan Islam Sahaja

12.

CTU351

Fundamentals of Islamic Banking

 

04 – Pengajian Bank

 

 

13.

CTU551

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

 

 

02 – Semua Fakulti

 

14.

ISB533

Islamic Jurisprudence

 

 

03 – Perbankan Islam

 

15.

ISB539

Islamic Theology

 

 

03 – Perbankan Islam

 

16.

ISB542

Introduction to Fiqh Muamalat

 

 

03 – Perbankan Islam

 

17.

CTU555

Sejarah Malaysia

 

 

04 – Semua Fakulti

 

18.

ISB548/ 654

Advance Fiqh Muamalat

 

 

04 – Perbankan Islam

 

19.

ISB653

Islamic Legal Maxim

 

 

04 – Perbankan Islam

 

20.

ISB658

Islamic Financial Legal Framework

 

 

05 – Perbankan Islam