Nama: Norizan Binti Othman
No. Tel: 079352172
E-mail: noriz127@johor.uitm.edu.my
Jawatan: Ketua CITU Johor/Pensyarah kanan DM52
Bidang: Law and Islamic Law
Nama: Sidek Bin Abdullah
No. Tel : 07-9352194
Emel : Sidek973@johor.uitm.edu.my
Jawatan :Pensyarah kanan DM52
Bidang : Islamic Banking. Islamic Juriprudence, Fiqh Muamalah

Nama: Ahmad Nawawi Bin Haji Yaakob
No. Tel: 07-9352187
E-mail: ahmad414@johor.uitm.edu.my
Jawatan: Prof. Madya DM54
Bidang: Pendidikan Islam, Tamadun Islam
Nama: Zaludin Bin Hj Sulaiman
No Tel: 079352782
Emel: zaludin@johor.uitm.edu.my
Jawatan: Prof. Madya DM54
Bidang: Perbankan Islam
Nama: Kamarulzaman Bin Sulaiman
No Tel: 07-9352189
Emel: kamar149@johor.uitm.edu.my
Jawatan: Pensyarah Kanan DM52
Bidang: Ekonomi dan Kewangan Islam (Al Rahnu)
Nama: Saidin Bin Wan Ismail
No Tel: 079352193
Emel: saidi364@johor.uitm.edu.my
Jawatan: Pensyarah Kanan DM51
Bidang: Usuluddin/Pemikiran Islam, Islamic Banking, Sains Teknologi Islam
Nama: Emie Sylviana Binti Mohd Zahid 
No Tel: 079352765
Emel: emie692@johor.uitm.edu.my
Jawatan: Pensyarah Kanan DM52
Bidang: Pendidikan Islam/Syariah
Nama: Dr. Mohd Ali Bin Mohd Don 
No Tel: 07 2336607
Emel: mohda264@johor.uitm.edu.my
Jawatan: Pensyarah Kanan DM52
Bidang: Baitulmal,Wakaf
Nama: Nazrudin Bin Hashim
No Tel: 07-9352090
Emel: nazrudin@johor.uitm.edu.my
Jawatan: Pensyarah Kanan DM51
Bidang: Syariah / Siyasah Syar`iyyah
Nama: Mohd Asyadi Bin Redzuan
No Tel: 079352185
Emel: Mohda131@johor.uitm.edu.my
Jawatan: Pensyarah Kanan DM52
Bidang: Syariah & Ekonomi (Muamalat)
Nama: Mohd Zainodin Bin Mustaffa
No Tel: 079352345
Emel: Mohdz334@johor.uitm.edu.my
Jawatan: Pensyarah Kanan DM52
Bidang: Fiqh
Nama: Mohamad Zaki Bin Razaly
No Tel: 07-9352185
Emel: moham694@johor.uitm.edu.my
Jawatan: Pensyarah DM52
Bidang: Syariah (Fiqh dan Usul)
Nama: Munirah Binti Zakaria
No Tel: 07-9352086
Emel: munirah188@johor.uitm.edu.my
Jawatan: Pensyarah DM52
Bidang: Pendidikan Islam
Nama: Mahasin Binti Saja @ Mearaj
No Tel: 07-9352295
Emel: mahas220@johor.uitm.edu.my
Jawatan: Pensyarah DM52
Bidang: Pendidikan Islam
Nama: Rohaya Binti Sulaiman
No Tel: 07-3818442
Emel: rohaya@johor.uitm.edu.my
Jawatan: Pensyarah DM52
Bidang: Usuluddin, Perbandingan Agama, Sains Islam 
Nama: Norfarhana Binti Mohd Daud
No Tel: 079352741
Emel: nurfarhana0953@johor.uitm.edu.my
Jawatan: Pensyarah DM45
Bidang: Syariah & Ekonomi
Nama: Mohd Farhan Bin Ahmad
No Tel: 079352762
Emel: mohdf389@johor.uitm.edu.my
Jawatan: Pensyarah DM45
Bidang: Syariah dan Ekonomi

Nama: Siti Noor Ain Binti Aziz
No Tel: 079352777
Emel: sitin2308@johor.uitm.edu.my
Jawatan: Pensyarah DM45
Bidang: Pendidikan Islam & Muamalat

Nama: Farah Hamizah Binti Samsuddin 
No Tel:07-9352835 
Emel: farah848@johor.uitm.edu.my
Jawatan: Pensyarah PTFT
Bidang: Hadith & Pengurusan Maklumat