KOORDINATOR PERUNDINGAN

CIK NURULZULAIHA SA'UDAH @ SUHADAK

 

1. Merancang dan menguruskan aktiviti khidmat runding, kerjasama dan khidmat nasihat bersama atau kepada sektor awam, swasta dan industri.

2. Meningkatkan dan mempergiatkan program perundingan dan hubungan/kerjasama dengan industri.

3. Melaksanakan kolaborasi dengan sektor awam, swasta dan industri.

4. Mengendali, mengurus dan menyelaras aktiviti perundingan yang dilaksanakan oleh perunding dan pensyarah.

5. Menjalankan aktiviti penggalakkan dan mempromosi perundingan kepada warga kampus.

6. Membimbing dan menggalakkan staf menjalankan perundingan bagi tujuan penjanaan pendapatan universiti.

7. Memastikan semua projek perundingan pensyarah/ staf didaftarkan di BPJI&A sekurang-kurangnya tiga projek setahun.

8. Menyampai dan menyebarkan maklumat perundingan dan mengadakan bengkel yang berkaitan dengan perundingan.

9. Memastikan semua aktiviti yang dirancang oleh unit berjaya dilaksanakan.

10. Memberi laporan dan maklum balas kepada Ketua Pengurusan Penyelidikan & Inovasi berkaitan pelaksanaan aktiviti perundingan.