KETUA UNIT KESIHATAN

 

 

DR. MOHAMAD ALI BIN TALIB
Pegawai Perubatan UD54
Unit Kesihatan
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
KM12, Jalan Muar
85009 Segamat
Johor, Malaysia
Email: drali@johor.uitm.edu.my