Print
{ytab}

title=Visi


Menjadikan UiTM Johor sebagai sebuah Universiti unggul dalam bidang pengurusan dan perniagaan berterasakan budaya kesarjanaan dan keusahawanan dalam persekitaran yang kondusif dengan menggunakan teknologi terkini bagi melahirkan graduan yang berdaya saing, dinamik serta berakhlak untuk memenuhi kehendak industri masyarakat dan negara.

{/tab}

title=Misi


Meningkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam bidang pengurusan dan perniagaan menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

{/tab}

title=Objektif


*Memberikan perkhidmatan mesra pelanggan yang terbaik untuk kakitangan akademik dan pelajar UiTM JOHOR.

* Membantu pelajar-pelajar dalam meningkatkan prestasi pembelajaran dan disiplin pelajar sebagai persediaan menjadi insan       yang mempunyai minda kelas pertama.

*Membantu menyelesaikan masalah pelajar supaya dapat menamatkan pengajian mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

* Menyediakan kemudahan infrastruktur yang mencukupi kepada pensyarah dan pelajar supaya sentiasa berada dalam keadaan selesa semasa

proses pengajaran dan pembelajaran.

* Untuk mengembangkan daya dan kualiti kerja staf ke arah perkhidmatan yang cemerlang.

* Memperkukuhkan kerjasama dan usahasama dengan fakulti dan cawangan UiTM negeri lain serta IPTA/IPTS yang ada.


{/tab}
{/ytab}