Visi

Mengungguli kesarjanaan dan kecemerlangan akademik berintensifkan penyelidikan serta melahirkan teknousahawan Komputeran dan Matematik.

Misi

Mempertingkatkan keilmuan, kepakaran dan profesionalisme melalui ekosistem pendidikan dan penyelidikan berinovasi serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

Objektif

·         Melahirkan graduan teknousahawan holistik yang cemerlang;

·         Memupuk bakat berkualiti yang kreatif, Inovatif dan mempunyai nilai komersial;

·         Menyediakan prasarana pembelajaran tanpa sempadan masa dan tempat.