BAHAGIAN | PENYELIDIKAN JARINGAN INDUSTRI & ALUMNI

Pengenalan

Bahagian Penyelidikan, Jaringan Industri & Alumni diketuai oleh Timbalan Rektor dan dibantu oleh lapan (8) orang Koordinator dan tujuh (7) orang Penyelaras manakala staf sokongan adalah terdiri daripada seorang (1) Pegawai Eksekutif, dua (2) orang Pembantu Tadbir dan seorang (1) Pembantu Operasi.

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001