BIL PROSES BORANG

1

Jadual Proses Gaji,OT,Syarahan Sambilan & PSH 2024

2

Proses Penyelidikan dan Kewangan

Muat turun  senarai semak (cover) pada setiap tuntutan

https://rmc.uitm.edu.my/index.php/download/proses-penyelidikan

** Borang tuntutan/bayaran dan yang berkenaan sila menggunakan borang header/label  atas nama UiTM Johor Kampus Pasir Gudang

3

Tuntutan Menggunakan Wang Sendiri

Borang tuntutan menggunakan wang sendiri

●       borang PB boleh ambil di Pejabat Bendahari ( jika berkenaan)

4

Pendahuluan/Pelarasan Pelbagai

Borang Pendahuluan Pelbagai

●       borang PB boleh ambil di Pejabat Bendahari ( jika berkenaan)

Borang Pelarasan Pendahuluan

5

Pendahuluan Perjalanan Dalam Negeri & Luar Negara

Borang Pendahuluan Perjalanan

●       borang PB boleh ambil di Pejabat Bendahari ( jika berkenaan)

Pelarasan Pendahuluan Perjalanan dalam Negeri

Pelarasan Pendahuluan Perjalanan Luar Negara

6

Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri  & Luar Negeri

Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri

●       borang PB boleh ambil di Pejabat Bendahari ( jika berkenaan)

Borang Tuntutan Perjalanan Luar Negara

●       borang PB boleh ambil di Pejabat Bendahari ( jika berkenaan)

Borang Justifikasi Kelewatan Perjalanan

Kadar Tuntutan Perjalanan Kenderaan Bagi Semenanjung Malaysia (Kemaskini September 2023)

Kadar Tuntutan Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi (Tidak termasuk Tentera dan Polis)

Kadar Tuntutan Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menghadiri Kursus dan Seumpamanya (Tidak termasuk Tentera dan Polis)

 

7

Beli dan Tuntutan Tiket Kapal Terbang

  1. Borang tuntutan bayaran balik tiket kapal terbang
  2. Borang Pembatalan Penerbangan

●       borang PB boleh ambil di Pejabat Bendahari ( jika berkenaan)

8

 

 

 Permohonan Pesanan Jabatan (LO)

 

 

  1. Pesanan Tempatan (Bekalan & Perkhidmatan) 

●      Lampiran A (Pengesahan Kemunasabahan Harga) Pembelian                 Sehingga RM10,000.00 = 1 Sebut Harga

●      Lampiran 2 (Jadual Analisa Sebut Harga Pembelian Terus)                   Pembelian RM1.00 Sehingga RM50,000.00 = 2 Sebut Harga                 atau lebih

●      Analisa Pembelian Terus (Word) jika sebutharga lebih dari 1                 tawaran

●      Senarai Semak Pembelian Terus

** Ruangan "DILULUSKAN / DISAHKAN OLEH (KETUA PTJ)"  oleh Penolong Rektor

** borang PB boleh ambil di Pejabat Bendahari ( jika berkenaan)

    2. Perkhidmatan kurang nilai RM5,000 boleh berhubung Pejabat              Bendahari bagi pengeluaran undertaking letter ( surat jaminan)

    3. Buka Sebutharga Pembelian Terus

●      Borang Pembukaan Peti Sebutharga

●      Jadual Pembukaan Peti Sebutharga

    4. Format Perlawaan Sebutharga Pembelian Terus

●        Lampiran 2A

●        Lampiran 2B

9

 

 

 

 

 

Bayaran

 

 

 

 

 

  1. Bayaran Pesanan Jabatan (LO) Bekalan 

-      Lampiran A1 - Borang Perakuan Terimaan Barang-barang (Harta            Modal / Inventori / Bekalan)-GRN

-      Penilaian Prestasi Syarikat

-      Format Surat Justifikasi Lewat Kemukakan Bayaran (jika berkenaan)

-       Pesanan Jabatan LO asal (biru)

    2. Bayaran Pesanan Jabatan (LO) Perkhidmatan

-      Lampiran B - Borang Pengesahan Kerja/Perkhidmatan

-      Penilaian Prestasi Syarikat

-      Format Surat Justifikasi Lewat Kemukakan Bayaran (jika berkenaan)

-       Pesanan Jabatan LO asal (biru)

    3. Bayaran bukan LO Bekalan & Perkhidamatan ( invoice syarikat              dan lain-lain)

●      Lampiran A1 -Borang Perakuan Terimaan Barang-barang (Harta             Modal / Inventori / Bekalan)-GRN

●      Lampiran B- Borang Pengesahan Kerja/Perkhidmatan

●      Lampiran A (Pengesahan Kemunasabahan Harga) Pembelian                 Sehingga RM20,000.00 (jika berkenaan)

●      Format Surat Justifikasi Lewat Kemukakan Bayaran                 (jika berkenaan)

** borang PB boleh ambil di Pejabat Bendahari ( jika berkenaan)

    4. Borang Honorarium

** Honorarium kepada kakitangan UiTM tidak boleh menggunakan wang sendiri dan permohonan pendahuluan pelbagai. Sila kemukan bayaran terus kepada penama sahaja.

** borang PB boleh ambil di Pejabat Bendahari ( jika berkenaan)

    5. Senarai nama terimaan/permohonan wang hadiah

** borang PB boleh ambil di Pejabat Bendahari ( jika berkenaan)

    6. Borang Keraian Rasmi

10

Panjar Wang Runcit

Borang Permohonan Panjar Wang Runcit

Borang Pelarasan Panjar Wang Runcit

11

Lain-Lain

Borang Kebenaran Bawa Keluar Barang

12

Manual Tatacara Pendaftaran Syarikat dan Permohonan Prasarana Kekunci Awam- Public Key Infrastructure (PKI)

Link : https://myfinancial.uitm.edu.my/new/index.php/pembekal/bantuan#vendor-uitm

 

 

 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001