BIL.  NAMA BORANG
 UNIT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
1. Borang Perjawatan Pensyarah
2. Borang Perjawatan Pentadbiran
3. Borang Pensyarah Sambilan (Sepenuh Masa)(PTFT)  
4. Surat Aku Janji
5. Borang Skim Khairat Kematian
6. Borang Permohonan Pertukaran Staf Pentadbiran
7. Borang Tuntutan Perpindahan Rumah
8. Borang Tuntutan Elaun Pertukaran Keluar Stesen
9. Borang Perubatan 1.09 (Sara Ubat)
10. Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji Iring Pasangan
11. Borang Permohonan Cuti Bersalin Melebihi 60 Hari
12. Borang Kemudahan Cuti Kuarantin
13. BorangKeluar Negara Atas Urusan Persendirian
14. Borang Permohonan Elaun Penanggungan Kerja
15. Borang Tuntutan Klinik Bukan Panel
16. Borang Permohonan Pertukaran Staf Akademik
17. Borang Pilihan Waktu Peringkat (WP) Bulan Ramadhan
18. Borang Permohonan Online Kenderaan UiTM ( https://bsu.uitm.edu.my/login.cfm )
19. Borang Pendaf­taran Khid­mat Rund­ing 2019
20. Surat Akuan Men­jalankan Kerja 2019
21. Borang Sta­tus Pro­jek Perundin­gan 2019
22. Borang Permohonan Staf Redisen Kolej (SRK)
 UNIT PERJAWATAN STAF AKADEMIK 
  1. Borang Pra-Kesepakaran (Permohonan Kenaikan Pangkat DM52/54)
 2. Borang Permohonan Jawatan Naik Pangkat Kumpulan Pengurusan & Profesional (Staf Akademik)
 3. Borang Pencalonan Luar Urusan Kenaikan Pangkat Staf Akademik ke Jawatan Profesor / Prof. Madya 
 4.  CCQ - Borang edaran (Permohonan DM54)
5. Tamplet DM52 : (https://drive.google.com/file/d/1RovD-trGo3XHS8pI1ZVXj6kyhY30qBbT/view?usp=sharing)
6. Permohonan Jawatan Naik Pangkat ke Gred 46
7. Permohonan Kenaikan Pangkat Yang Telah Memiliki Ijazah Doktor Falsafah PHD ke Gred DM52
8. Senarai Semak Urusan Kenaikan Pangkat Staf Akademik ke Jawatan Pensyarah Kanan Gred DM52
9. Senarai semak Urusan Kenaikan Pangkat Staf Akademik ke Jawatan Profesor gred Khas C VK7 Profesor Madya Gred 54
 UNIT PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

1.

Borang Permohonan Peperiksaan Perkhidmatan
2. Borang Permohonan Mengikuti Kursus Staf Akademik
3. Borang Permohonan Mengikuti Kursus Staf Pentadbiran
4. Borang Permohonan Menganjurkan Latihan Dalaman Berkumpulan
 5. Borang insurans
6. Borang ke Luar Negara Rasmi
7. Borang Permohonan Bentang Kertas Kerja di Dalam atau Luar Negara
8. Borang Laporan Kehadiran Kursus
 UNIT PENTADBIRAN AM
1. Borang Pengakuan Tiada Perubahan ke Atas Pemilikan Harta
2. Borang Perisytiharan Harta Liabiliti
3. Borang Perisytiharan Pelupusan Harta
4. Borang Perisytiharan Syarikat/Perniagaan Persendirian
5. Borang Permohonan Kebenaran Untuk Memohon & Memiliki Tanah Kerajaan/Saham
6. Borang Pekerjaan Luar
7. Borang Perakuan Kelayakan Kelas Tuntutan Hitungan Batu
8. Tempahan Baju F1 UiTM Kampus Segamat : (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M6FVzPO1mNVcWdgGWHeyhRTvQ7IS-JoOUsHbWo20tpM/edit#gid=0)
9. Borang Tempahan Kenderaan (Kereta/ Van)
10. Borang Tempahan Bas
PEKELILING ATAU DOKUMEN RUJUKAN 
1. Kod dan Nilai Etika Warga UiTM

 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001