BIL PROSES BORANG

1

Jadual Proses Gaji,OT,Syarahan Sambilan & PSH 2022

2

Proses Penyelidikan dan Kewangan

Muat turun  senarai semak (cover) pada setiap tuntutan

https://rmc.uitm.edu.my/index.php/download/proses-penyelidikan

** Borang tuntutan/bayaran dan yang berkenaan sila menggunakan borang header/label  atas nama UiTM Johor Kampus Pasir Gudang

3

Tuntutan Menggunakan Wang Sendiri

Borang tuntutan menggunakan wang sendiri

●       borang PB boleh ambil di Pejabat Bendahari ( jika berkenaan)

4

Pendahuluan/Pelarasan Pelbagai

Borang Pendahuluan Pelbagai

●       borang PB boleh ambil di Pejabat Bendahari ( jika berkenaan)

Borang Pelarasan Pendahuluan

5

Pendahuluan Perjalanan Dalam Negeri & Luar Negara

Borang Pendahuluan Perjalanan

●       borang PB boleh ambil di Pejabat Bendahari ( jika berkenaan)

Pelarasan Pendahuluan Perjalanan dalam Negeri

Pelarasan Pendahuluan Perjalanan Luar Negara

6

Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri  & Luar Negeri

Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri

●       borang PB boleh ambil di Pejabat Bendahari ( jika berkenaan)

Borang Tuntutan Perjalanan Luar Negara

●       borang PB boleh ambil di Pejabat Bendahari ( jika berkenaan)

Borang Justifikasi Kelewatan Perjalanan

Kadar Tuntutan Perjalanan Kenderaan Bagi Semenanjung Malaysia

7

Beli dan Tuntutan Tiket Kapal Terbang

  1. Borang tuntutan bayaran balik tiket kapal terbang
  2. Borang Pembatalan Penerbangan

●       borang PB boleh ambil di Pejabat Bendahari ( jika berkenaan)

8

 

 

 Permohonan Pesanan Jabatan (LO)

 

 

  1. Pesanan Tempatan (Bekalan & Perkhidmatan) 

●      Lampiran A (Pengesahan Kemunasabahan Harga) Pembelian                 Sehingga RM10,000.00 = 1 Sebut Harga

●      Lampiran 2 (Jadual Analisa Sebut Harga Pembelian Terus)                   Pembelian RM1.00 Sehingga RM50,000.00 = 2 Sebut Harga                 atau lebih

●      Analisa Pembelian Terus (Word) jika sebutharga lebih dari 1                 tawaran

●      Senarai Semak Pembelian Terus

** Ruangan "DILULUSKAN / DISAHKAN OLEH (KETUA PTJ)"  oleh Penolong Rektor

** borang PB boleh ambil di Pejabat Bendahari ( jika berkenaan)

    2. Perkhidmatan kurang nilai RM5,000 boleh berhubung Pejabat              Bendahari bagi pengeluaran undertaking letter ( surat jaminan)

    3. Buka Sebutharga Pembelian Terus

●      Borang Pembukaan Peti Sebutharga

●      Jadual Pembukaan Peti Sebutharga

    4. Format Perlawaan Sebutharga Pembelian Terus

●        Lampiran 2A

●        Lampiran 2B

9

 

 

 

 

 

Bayaran

 

 

 

 

 

  1. Bayaran Pesanan Jabatan (LO) Bekalan 

-      Lampiran A - Borang Perakuan Terimaan Barang-barang (Harta            Modal / Inventori / Bekalan)-GRN

-      Penilaian Prestasi Syarikat

-      Format Surat Justifikasi Lewat Kemukakan Bayaran (jika berkenaan)

-       Pesanan Jabatan LO asal (biru)

    2. Bayaran Pesanan Jabatan (LO) Perkhidmatan

-      Lampiran B - Borang Pengesahan Kerja/Perkhidmatan

-      Penilaian Prestasi Syarikat

-      Format Surat Justifikasi Lewat Kemukakan Bayaran (jika berkenaan)

-       Pesanan Jabatan LO asal (biru)

    3. Bayaran bukan LO Bekalan & Perkhidamatan ( invoice syarikat              dan lain-lain)

●      Lampiran A -Borang Perakuan Terimaan Barang-barang (Harta             Modal / Inventori / Bekalan)-GRN

●      Lampiran B- Borang Pengesahan Kerja/Perkhidmatan

●      Lampiran A (Pengesahan Kemunasabahan Harga) Pembelian                 Sehingga RM20,000.00 (jika berkenaan)

●      Format Surat Justifikasi Lewat Kemukakan Bayaran                 (jika berkenaan)

** borang PB boleh ambil di Pejabat Bendahari ( jika berkenaan)

    4. Borang Honorarium

** Honorarium kepada kakitangan UiTM tidak boleh menggunakan wang sendiri dan permohonan pendahuluan pelbagai. Sila kemukan bayaran terus kepada penama sahaja.

** borang PB boleh ambil di Pejabat Bendahari ( jika berkenaan)

    5. Senarai nama terimaan/permohonan wang hadiah

** borang PB boleh ambil di Pejabat Bendahari ( jika berkenaan)

    6. Borang Keraian Rasmi

10

Panjar Wang Runcit

Borang Permohonan Panjar Wang Runcit

Borang Pelarasan Panjar Wang Runcit

11

Lain-Lain

Borang Kebenaran Bawa Keluar Barang

12

Manual Tatacara Pendaftaran Syarikat dan Permohonan Prasarana Kekunci Awam- Public Key Infrastructure (PKI)

Link : https://myfinancial.uitm.edu.my/new/index.php/pembekal/bantuan#vendor-uitm

 

 

 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001