Bil. Nama Borang
BORANG TUNTUTAN
1 BORANG PERMOHONAN BAYARAN GERAN PELAJAR
2 BORANG PEMBATALAN PENERBANGAN
3 BORANG TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI
4 BORANG TUNTUTAN BAYARAN BALIK TAMBANG KAPAL TERBANG
5 BORANG JUSTIFIKASI KELEWATAN MENGEMUKAKAN TUNTUTAN PERJALANAN
6 BORANG LEJER BAKI PERUNTUKAN LEBIH MASA
7 BORANG LEJER BAKI PERUNTUKAN / AMANAH
8 BORANG PERAKUAN KELEWATAN SERAHAN TUNTUTAN
9 BORANG SENARAI NAMA PELAJAR BAGI BAYARAN KE AKAUN BANK
10 BORANG ARAHAN MENJALANKAN TUGAS DI LUAR PEJABAT
11 BORANG TUNTUTAN PERJALANAN LUAR NEGARA
12 BORANG PENYERAHAN DOKUMEN BAYARAN
13 BORANG PENGAKUAN PENERIMAAN WANG SAGUHATI
14 BORANG PENGESAHAN PEMBELIAN KASUT
15 BORANG PERMOHONAN BAYARAN TUNTUTAN PELBAGAI
16 BORANG PENGAKUAN TUNTUTAN PENCERAMAH/FASILITATOR** JEMPUTAN
BORANG PENDAHULUAN
1 BORANG PELARASAN PENDAHULUAN PELBAGAI
2 BORANG PERMOHONAN PENDAHULUAN PELBAGAI
3 BORANG PERMOHONAN PENDAHULUAN PERJALANAN
BORANG PEROLEHAN
1 BORANG PERAKUAN TERIMAAN BARANG-BARANG
2 BORANG PENGESAHAN KERJA / PERKHIDMATAN
3 SENARAI KOD BIDANG PENDAFTARAN (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN)
4 BORANG JADUAL ANALISA SEBUT HARGA PEMBELIAN TERUS
5 BORANG LAMPIRAN 2B
6 BORANG LAMPIRAN A
7 BORANG PENILAIAN PRESTASI SYARIKAT
8 BORANG SPPB1/2011-1
BORANG HARTA BENDA
1 BORANG LAPORAN PERPINDAHAN / PENERIMAAN HARTA
2 BORANG LAPORAN TEKNIKAL PELUPUSAN ASET ALIH KEW.PA.UiTM-16
3 BORANG PERMOHONAN PELUPUSAN ASET ALIH KEW.PA.UiTM-17(1)
4 BORANG PERMOHONAN PELUPUSAN ASET ALIH KEW.PA.UiTM-17(2)
5 BORANG DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODA DAN INVENTORI
6 BORANG PENYELENGGARAAN HARTA MODAL
7 BORANG LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH UiTM
BORANG TEMPAHAN
1 BORANG PERMOHONAN KERAIAN RASMI
BORANG KHAS BENDAHARI
1 BORANG PERAKUAN PANJAR WANG RUNCIT
2 BORANG SIJIL PENGIRAAN WANG RUNCIT
3 BORANG SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH
4 BORANG SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH
5 BORANG TUNTUTAN PERBELANJAAN TANPA RESIT

 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001