AKADEMI PENGAJIAN BAHASA

PENGENALAN
Akademi Pengajian Bahasa (APB) ditubuhkan pada tahun 1972 untuk tujuan penyelarasan pembelajaran dan pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (ESL), serta bahasa Asia dan Eropah yang lain kepada semua pelajar UiTM. Ia kemudian dikenali sebagai Pusat Bahasa.
Pusat Bahasa bertanggungjawab dalam merangka kurikulum bahasa di UiTM dalam melahirkan pelajar yang perlu mahir bukan sahaja dalam bahasa Inggeris, tetapi juga dalam bahasa ketiga. Kompetensi bahasa ini memberi para pelajar UiTM sebagai daya saing di pasaran pekerjaan..

DASAR KUALITI
Akademi Pengajian Bahasa komited untuk menyediakan kursus kemahiran Bahasa (Inggeris, Melayu dan Bahasa Ketiga), Sijil Profesional Bahasa dan Program Sarjana Muda yang berkualiti demi membangunkan teknologi pengajaran dan pembelajaran bahasa dan melahirkan ahli teknologi yang cemerlang dalam bidang kebahasaan melalui kursus yang ditawarkan dengan sentiasa memenuhi keperluan pelanggan.

DASAR KUALITI (KEPADA PELAJAR)

  • Memberi perkhidmatan dengan penuh tanggungjawab dan komitmen.
  • Mengajar dan melengkapkan pelajar dengan ilmu dan pengetahuan agar fasih bertutur, menulis dan membaca dalam bahasa yang dipelajari.
  • Menyiapkan projek dan silibus seperti yang telah ditetapkan.
  • Memproses permohonan pengecualian mata pelajaran/pertukaran kursus/pemindahan kredit mengikut tempoh yang telah ditetapkan oleh UiTM (Bahagian Peperiksaan).
  • Membantu pelajar sama ada berbentuk akademik mahupun pentadbiran.

Koordinator Kursus

PN. SHARIFAH AMANI BINTI SYED ABDUL RAHMAN
Akademi Pengajian Bahasa
Kampus Pasir Gudang
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ext No. : 07-381 8575

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141

General Inquiry:
Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my
Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001