UiTMCJ |KAMPUS SIMFONI ALAM

Kampus Segamat

Kampus Segamat merupakan kampus utama bagi UiTM Cawangan Johor. Diterajui oleh Rektor dan dibantu oleh Jawatankuasa Eksekutif Negeri (JKEN).
FASILITI KAMPUS >

Kampus Pasir Gudang

Kampus Pasir Gudang merupakan kampus PFI bagi UiTM Cawangan Johor. Diterajui oleh Penolong Rektor dan dibantu oleh Ketua Pusat Pengajian, Koordinator dan Ketua Jabatan.
FASILITI KAMPUS >
Image

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001