FAKULTI | PENGURUSAN PERNIAGAAN

Pengenalan
PENGENALAN
Keadaan ekonomi dan perubahan global yang mencabar pada hari ini amat memerlukan bidang kepakaran yang sangat luas berkaitan dunia perniagaan. Oleh yang demikian, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan menawarkan program Diploma dan program Ijazah Sarjana Muda bagi melengkapkan diri pelajar dengan keperluan dan kehendak pasaran. Fakulti Pengurusan dan Perniagaan bertanggungjawab untuk membentuk, menambahbaik dan mengurus kemudahan teknologi maklumat bersesuaian dengan keperluan pelajar, pendidikan dan pentadbir di UiTM Johor.

* Untuk maklumat lanjut sila layari laman web :https://fbm.uitm.edu.my


OBJEKTIF 
Membentuk menambahbaik dan mengurus kemudahan teknologi maklumat bersesuaian dengan keperluan pelajar, pendidikan dan pentadbir di UiTM Johor.

VISI
Untuk menjadi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan yang terbaik di Malaysia serta diiktiraf di peringkat antarabangsa dari segi profesionalisma didalam pendidikan, latihan, kajian dan khidmat perundingan.

MISI
  • Penyediaan pelbagai kursus yang memenuhi kehendak industri dan negara.
  • Pembangunan sumber manusia yang efektif dalam melaksanakan kajian-kajian yang dikenali diperingkat antarabangsa serta khidmat perundingan.
  • Melahirkan graduan yang profesional dan kompetitif dalam memenuhi kehendak pasaran dan industri melalui budaya pembelajaran yang cemerlang.

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001