JABATAN | UNDANG-UNDANG

Pengenalan
NAMA JABATAN

JABATAN UNDANG UNDANG merupakan fakulti sokongan yang memberikan khidmat “servicing” kepada dua fakulti utama di kampus ini iaitu Fakulti Perakaunan dan Fakulti Pengurusan Perniagaan. Mempunyai seramai 9 orang pensyarah yang kebanyakannya bekas peguam. Kami bertanggungjawab untuk mengajar sebanyak 7 subjek yang merupakan subjek asas untuk kedua-dua fakulti.

FUNGSI JABATAN

Jabatan yang memberikan khidmat servicing kepada fakulti yang terdapat di UiTM Johor. Khususnya untuk Fakulti Perakaunan serta Fakulti Pengurusan & Perniagaan.

 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001